CASARION TAXATIE

Vakantieperiode

In verband met de vakantieperiode hanteren wij op dit moment een langere doorlooptijd dan u van ons gewend bent.

Daarom vragen wij u bij een spoed taxatie eerst telefonisch contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn alvorens u het aanvraagformulier invult.

EEN TAXATIERAPPORT IN 4 STAPPEN

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN

Onderstaand invulformulier bestaat uit drie onderdelen. Stap 1: Uw persoonlijke gegevens Stap 2: De gegevens van het te taxeren object Stap 3: Voeg bijlagen toe en verzend de aanvraag

U ONTVANGT DE OPDRACHTBEVESTIGING

Na het versturen van het formulier ontvangt u automatisch de opdrachtbevestiging. U heeft in het formulier al aangegeven dat u akkoord gaat met de voorwaarden, dus u hoeft geen enkele actie te ondernemen.

DE TAXATIE

Wij nemen contact op met de contactpersoon van het te taxeren pand. Er wordt een datum gepland voor de opname, vervolgens na de opname werken wij de taxatie volledig uit.

U ONTVANGT HET RAPPORT

Nadat wij het rapport helemaal klaar hebben, zullen wij deze naar u toesturen. Heeft in het formulier aangegeven dat uw financieel adviseur een kopie moet/mag ontvangen, dan verzorgen wij dit ook. Tevens ontvangt u de factuur voor de taxatie.
05

WAT KOST EEN TAXATIERAPPORT

€ 950,- voor 1 Buy to Let woonhuis/appartement
€ 1.600,- voor 1 Buy to Let woonhuis/appartement plus commerciële ruimte
€ 1.600,- voor een Buy to Let woningcomplex. Prijzen zijn exclusief btw. Een woningcomplex is een object bestaande uit meerdere wooneenheden (zelfde bouwstroom), bestemd voor verhuur waarvan het aandeel van de woonfunctie in de bruto markthuur van het object groter is dan 50% en het overige gebruik kleiner is dan 25%.

DE AANVRAAG